per mažai

per mažai
short

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • signalizuoti — signalizuoti, uoja, ãvo intr. DŽ, NdŽ 1. duoti signalą: Galima signalizuoti vėliavėlėmis ar šviesa rš. 2. prk. pranešti, įspėti: Vadovai per mažai signalizavo, per mažai rūpinosi, kad statybinės organizacijos paspartintų šiltnamių statybą sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • svilti — svìlti, svỹla ( a Zt, sta Š, NdŽ; Sut, svẽla KŽ, Kv, svỹlna Lkv, Erž; svil̃na), o ( ė Kv) intr. Š, DŽ, NdŽ KŽ, svil̃ti, svẽla, svìlo Š, NdŽ, KŽ; Q226, N, M, L, Rtr 1. K, DŽ, NdŽ degti be liepsnos, skrusti: Svẽla medžiai šlapi, kad dega po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • anglakalbis (būdv.) — anglakalbis, ė (būdv.) Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: anglakal̃bis, anglakal̃bė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Rašybos variantai:angliakalbis, ė. Giminiški naujažodžiai: anglakalbis, ė (dktv.)}}; anglintis;… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • pats — 2 pàts, patì pron. (4) 1. def. nurodo asmenį, kuris yra tiesioginis veiksmo, būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, be kitų pagalbos: Ko pats nenori, to kitam nedaryk VP25. Kai pàts blogai nedarysi …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • tinkas — tìnkas sm. sing. (1) NdŽ, FrnW, KŽ, DŽ1, Pst, tiñkas (4) NdŽ, DŽl, PolŽ1316; L, Rtr kalkių ar cemento ir smėlio atskiestas mišinys; to mišinio sluoksnis, dengiantis sienas ir lubas: Skiriamas monolitinis (šlapiasis) ir surenkamasis (sausasis)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Superkorrektion — superkorekcija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Persistengimas taisant mechaninę judesio, veiksmo atlikimo klaidą. Pavyzdžiui, baidarininkas, per daug pasviręs į vieną pusę, taisydamas šią klaidą per daug pasvyra į kitą;… …   Sporto terminų žodynas

 • overcorrection — superkorekcija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Persistengimas taisant mechaninę judesio, veiksmo atlikimo klaidą. Pavyzdžiui, baidarininkas, per daug pasviręs į vieną pusę, taisydamas šią klaidą per daug pasvyra į kitą;… …   Sporto terminų žodynas

 • superkorekcija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Persistengimas taisant mechaninę judesio, veiksmo atlikimo klaidą. Pavyzdžiui, baidarininkas, per daug pasviręs į vieną pusę, taisydamas šią klaidą per daug pasvyra į kitą; žaidėjas, stovintis… …   Sporto terminų žodynas

 • суперкорекция — superkorekcija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Persistengimas taisant mechaninę judesio, veiksmo atlikimo klaidą. Pavyzdžiui, baidarininkas, per daug pasviręs į vieną pusę, taisydamas šią klaidą per daug pasvyra į kitą;… …   Sporto terminų žodynas

 • užduoti — užduoti, da, ùždavė 1. tr. KI639 paduoti į viršų: Jis vos galan rugius beužduoda (vos bepasiekia, taip aukštai yra) Sb. Ùždaviau kūlius [ant stogo] Ėr. Toks aukštas vežimas, kad jau negali užduoti Gs. Eik užduok – vienas neužsikeliu! Alv. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įtempti — įtem̃pti, ia, į̃tempė K; L 1. tr. Mž517, Q50, H157, Sut, N, I, M, LL97,98 Amb, Š, Rtr, KŽ, Pns tiaukiant, tempiant padaryti ką stangrų, tamprų, stamantrų, nebepalaidą ar sutrauktą, ištęsti, ištiesti: Įtem̃pk virvę, arklius, kad nepabėgtum J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”